Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

наблюдател в изборите

Description

Code

2619.5

Description

Наблюдателите в изборите са квалифицирани и обучени зрители на изборите при условията на функционираща демокрация, с цел повишаване прозрачността и надеждността на наблюдаваните избори.

Алтернативен етикет

дългосрочен изборен наблюдател

наблюдател на изборите

наблюдател на избори

международен наблюдател в изборите

изборен наблюдател

международен наблюдател на избори

наблюдателка на избори

изборна наблюдателка

дългосрочна наблюдателка на изборите

краткосрочен наблюдател на изборите

краткосрочна наблюдателка

международен наблюдател на изборите

краткосрочна изборна наблюдателка

краткосрочен наблюдател

дългосрочен наблюдател на изборите

международна наблюдателка на изборите

наблюдателка в изборите

наблюдател в изборите

международна наблюдателка в изборите

краткосрочен изборен наблюдател

краткосрочна наблюдателка на изборите

дългосрочна изборна наблюдателка

наблюдателка на изборите

дългосрочна наблюдателка

международен наблюдател

международна наблюдателка на избори

международна наблюдателка

дългосрочен наблюдател

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието