Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

физиолог

Description

Code

2131.4.11

Description

Физиолозите изследват и провеждат изследвания върху функционирането на различни живи организми, частите, от които са съставени, и как си взаимодействат. Те разбират начина, по който живите системи реагират на фактори като заболявания, физическа активност и стрес, и използват тази информация, за да разработят методи и решения за компенсиране на въздействието, което тези стимули оказват върху живите организми.

Алтернативен етикет

физиолог, растения

анатом

физиоложка

физиоложка, растения

физиолог, животни

биолог, анатомия, хистология и цитология

биоложка, анатомия, хистология и цитология

физиоложка, животни

физиолог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието