Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

изследовател на данни/изследователка на данни

Description

Code

2511.4

Description

Изследователите на данни намират и тълкуват богати източници на данни, управляват големи количества данни, обединяват източници на данни, осигуряват съгласуваност на наборите от данни и създават визуализации за подпомагане на разбирането на данните. Те изграждат математически модели като използват данни, представят и съобщават констатациите и откритията за данни на специалисти и учени от техния екип и, ако е необходимо, на неспециализирана аудитория, и препоръчват начини за прилагане на данните.

Scope note

Excludes people performing engineering and programming activities. Excludes people performing managerial and general focus research activities.

Алтернативен етикет

изследователи на данни

изследователка на данни

изследователка на данни за проучвания

изследовател на данни

изследовател на данни за проучвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието