Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инструктор, обучение на водачи на мотоциклет

Description

Code

5165.1.3

Description

Инструкторите за обучение на водачи на мотоциклет преподават теория и практика за начина на управление на мотоциклет по безопасен начин и в съответствие с разпоредбите. Те помагат на обучаемите да развият необходимите за управлението умения и ги подготвят за теоретичните изпити, както и за практическия изпит за управление.

Алтернативен етикет

инструкторка, обучение на водачи на мотоциклет

инструктор, обучение на водачи на мотоциклет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието