Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

анализатор, междинна служба във финансово предприятие

Description

Code

2413.2

Description

Анализаторите на междинна служба във финансово предприятие работят в хазната на финансово дружество, като се грижат за спазването на съответствие с политиките и правните разпоредби на дружеството, правят проучвания и анализи по финансови въпроси, измерват риска и подкрепят работата във фронт-офиса.

Алтернативен етикет

специалист, междинна служба във финансово предприятие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието