Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

пътнически консултант/пътническа консултантка

Description

Code

4221.8

Description

Пътническите консултанти предоставят персонализирана информация и консултации във връзка с оферти за пътуване, правят резервации и продават туристически услуги заедно с други свързани услуги.

Алтернативен етикет

пътнически консултанти

пътническа консултантка

пътнически консултант

пътнически консултантки

туристически консултант

туристическа консултантка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието