Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

изпълнителен секретар/изпълнителна секретарка

Description

Code

3343.3

Description

Изпълнителните секретари са висши административни специалисти, които работят с ръководители от най-високо ниво или в международни служби в различни сектори. Те организират срещи, подреждат и поддържат файлове, уреждат пътувания, обучават членовете на персонала, общуват на други езици и управляват ежедневните дейности на службата.

Алтернативен етикет

изпълнителен секретар

изпълнителна секретарка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието