Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

технически ръководител, железопътно строителство

Description

Code

3123.1.19

Description

Техническите ръководители на железопътно строителство наблюдават изграждането и поддръжката на железопътната инфраструктура. Те възлагат задачи на място или от контролна зала и бързо разрешават проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, изграждане и поддръжка на железопътната мрежа

технически ръководител, изграждане и поддръжка на железопътни линии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието