Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, железопътно строителство

Description

Code

3123.1.19

Description

Техническите ръководители на железопътно строителство наблюдават изграждането и поддръжката на железопътната инфраструктура. Те възлагат задачи на място или от контролна зала и бързо разрешават проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, изграждане и поддръжка на железопътни линии

технически ръководител, изграждане и поддръжка на железопътната мрежа

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието