Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

дърводелец

Description

Code

7115.1

Description

Дърводелците режат, моделират и сглобяват дървени елементи за строителството на сгради и други постройки. Те използват също така материали като пластмаса и метал. Дърводелците създават дървени каси за поддържане на сгради с дървена конструкция.

Алтернативен етикет

дърводелец, строителен

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието