Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, текстилно оборудване

Description

Code

7233.15

Description

Техниците на текстилно оборудване извършват настройка, поддръжка, проверка и ремонт на механично и управлявано от компютър оборудване, използвано в производството на текстил, като тъкачно оборудване, машини за боядисване и апретура.
 

Алтернативен етикет

монтьор, текстилно оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието