Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, корабостроене

Description

Code

3118.3.10

Description

Чертожниците в областта на корабостроенето превръщат проектите на морските инженери в технически чертежи като обикновено използват софтуер. Техните чертежи детайлизират размерите, методите за закрепване и сглобяване и други спецификации, използвани при производството на всички видове лодки, от развлекателни съдове до военноморски плавателни съдове, включително подводници.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието