Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, здраве и безопасност при работа

Description

Code

3257.7

Description

Инспекторите по въпросите на здравето и безопасността при работа извършват проверка за прилагането на трудовите стандарти и политики на работното място. Те консултират работодателите, както и служителите, относно подобряването на прилагането на политиките и законодателството, гарантират, че законът се спазва и че се съблюдава по въпросите, свързани с равенството и трудовите права. Те изготвят доклади и обменят информация с органите.

Алтернативен етикет

трудов инспектор

инспектор по труда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието