Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник по контролно-измервателни прибори и апаратура

Description

Code

3114.1.4

Description

Техниците по контролно-измервателни прибори и апаратура помагат на инженерите в разработването на контролно оборудване, например клапани, релета и регулатори, които могат да се използват за наблюдение и контрол на процесите. Техниците по контролно-измервателни прибори и апаратура са отговорни за изграждането, тестването, наблюдението и поддръжката на оборудването. Използват гаечни ключове, резачки, шлифоваща ножовка и мостови кранове, за да изградят и ремонтират оборудването.

Алтернативен етикет

техник по контролно-измервателна апаратура

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието