Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

архитект на предприятие/архитектка на предприятие

Description

Code

2511.6

Description

Архитектите на предприятия балансират между технологичните възможности и изискванията на бизнеса. Освен това те поддържат цялостен поглед върху стратегията, процесите, информацията и ИКТ активите на организацията и свързват бизнес мисията, стратегията и процесите със стратегията за ИКТ.

Алтернативен етикет

ръководител на архитектура на предприятие

ръководителкa на архитектура на предприятие

архитекти на предприятие

архитектка на предприятие

архитект на предприятие

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието