Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктор, обучение за управление на плавателен съд

Description

Code

5165.2

Description

Инструкторите по обучение за управление на плавателен съд преподават теорията и практиката за безопасно управление на плавателни съдове в съответствие с разпоредбите. Те помагат на обучаемите да развият необходимите за управлението умения и ги подготвят за теоретичните изпити, както и за изпитите за придобиване на правоспособност за управление на плавателни съдове. Освен това те могат да упражняват надзор върху изпитите за управление на плавателни съдове.

Алтернативен етикет

инструктор, обучение за управление на плавателен съд

инструкторка, обучение за управление на плавателен съд

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието