Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, монтаж на асансьори

Description

Code

3123.1.14

Description

Техническите ръководители по монтаж на асансьори наблюдават монтажа на асансьорите. Те наблюдават производството, възлагат задачи и бързо разрешават проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, асансьорен монтаж

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието