Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, строителни стълби и скелета

Description

Code

3123.1.6

Description

Техническите ръководители на строителни стълби и скелета планират и контролират транспорта, монтажа, демонтажа и поддръжката на конструкциите. Освен това гарантират безопасността на скелетата, помощните структури, стълбите за достъп и предпазителите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието