Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

банков касиер

Description

Code

4211.1

Description

Банковите касиери се занимават най-често с клиенти на банката. Те рекламират банковите продукти и услуги и предоставят информация на клиентите за личните сметки и свързаните с тях трансфери, депозити, спестявания и др. Те правят заявки за банкови карти и чекове на клиентите, получават и правят баланс на парични средства и чекове, като гарантират спазването на вътрешните политики. Работят по сметки на клиенти, занимават се с плащанията и управляват използването на трезори и сейфове.

Алтернативен етикет

банков касиер

банков служител, касиер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието