Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, медицинско оборудване

Description

Code

3114.1.5

Description

Техниците на медицинско оборудване си сътрудничат с инженери на медицинско оборудване при проектирането, разработването и производството на медицински технически системи, инсталации и оборудване, например пейсмейкъри, машини за ЯМР и рентгенови устройства. Те изграждат, инсталират, проверяват, модифицират, ремонтират, калибрират и поддържат медицинско-техническото оборудване и системите за поддръжка. Техниците на медицинско оборудване отговарят за оперативната готовност, безопасната употреба, икономичната работа и подходящото доставяне на медицинското оборудване и съоръжения в болниците.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието