Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по науки за земята, висше училище

Description

Code

2310.1.13

Description

Преподавателите по науки за земята във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, науката за земята, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на науките за земята, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

старша преподавателка по геология, висше училище

преподавателка по геология, висше училище

университетски преподавател по геология

университетска преподавателка по науки за земята

преподавател по науки за земята, висше училище

главен асистент по география

преподавател по геонауки, висше училище

асистент по науки за земята, висше училище

професор по география

асистент по география, висше училище

университетска преподавателка по география

хоноруван преподавател по науки за земята, висше училище

университетски преподавател по геонауки

университетска лекторка по науки за земята

лекторка по геонауки, висше училище

асистент по география

университетски преподавател по науки за земята

гост-преподавател по геонауки, висше училище

асистент по геонауки, висше училище

университетски лектор по география

гост-преподавателка по геонауки, висше училище

доцент по науки за земята

лектор по геонауки, висше училище

преподавателка по науки за земята, висше училище

хоноруван преподавател по география, висше училище

професор по науки за земята

главен асистент по науки за земята

старши преподавател по геонауки, висше училище

доцент по геология

старши преподавател по география, висше училище

лекторка по науки за земята, висше училище

главен асистент по геонауки, висше училище

хонорувана преподавателка по геология, висше училище

университетска лекторка по геология

старша преподавателка по география, висше училище

старши преподавател по науки за земята, висше училище

доцент по география, висше училище

преподавателка по география, висше училище

професор по география, висше училище

университетска преподавателка по геонауки

гост-преподавател по география, висше училище

гост-преподавател по науки за земята, висше училище

университетски лектор по науки за земята

университетска лекторка по геонауки

лектор по геология, висше училище

старши преподавател по геология, висше училище

асистент по геология, висше училище

лектор по науки за земята, висше училище

университетски лектор по геология

професор по геология, висше училище

гост-преподавателка по науки за земята, висше училище

университетски лектор по геонауки

главен асистент по геонауки

преподавател по геология, висше училище

доцент по геонауки

хонорувана преподавателка по география, висше училище

професор по геология

хонорувана преподавателка по науки за земята, висше училище

главен асистент по география, висше училище

старша преподавателка по науки за земята, висше училище

асистент по геонауки

главен асистент по геология

университетска преподавателка по геология

лекторка по география, висше училище

професор по геонауки

гост-преподавател по геология, висше училище

хоноруван преподавател по геонауки, висше училище

доцент по геонауки, висше училище

хонорувана преподавателка по геонауки, висше училище

професор по науки за земята, висше училище

главен асистент по геология, висше училище

лекторка по геология, висше училище

главен асистент по науки за земята, висше училище

преподавателка по геонауки, висше училище

преподавател по география, висше училище

старша преподавателка по геонауки, висше училище

хоноруван преподавател по геология, висше училище

гост-преподавателка по геология, висше училище

професор по геонауки, висше училище

доцент по науки за земята, висше училище

асистент по науки за земята

доцент по геология, висше училище

лектор по география, висше училище

гост-преподавателка по география, висше училище

университетска лекторка по география

асистент по геология

университетски преподавател по география

доцент по география

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието