Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

режисьор на анимационни филми

Description

Code

2654.1.1

Description

Режисьорите на анимационни филми наблюдават и наемат мултимедийни артисти. Те отговарят за качеството на анимацията, че продукцията е готова навреме и в рамките на бюджета.

Алтернативен етикет

режисьор-аниматор

операторка на анимационни филми

режисьор на анимационни филми

аниматорка

аниматор

режисьорка на анимационен филм

оператор на анимационен филм

оператор на анимационни филми

оператор, анимационен филм

операторка, анимационен филм

режисьор на анимационен филм

режисьорка на анимационни филми

режисьорка-аниматорка

операторка на анимационен филм

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието