Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, биология

Description

Code

3141.2.3

Description

Техниците по биология предоставят техническа помощ за изследване и анализ на връзката между живите организми и тяхната среда. Те използват лабораторно оборудване за изследване на органични вещества, като например телесни течности, лекарства, растения и храни. Събират и анализират данни за експерименти, съставят доклади и поддържат лабораторни запаси.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието