Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, контрол на качеството в строителството

Description

Code

3112.1.4

Description

Ръководителите, контролиращи качеството в строителството, гарантират, че качеството на работата отговаря на определените в договора стандарти, както и на минималните законодателни стандарти. Те установяват процедури за проверка на качеството, извършват проверки и предлагат решения за отстраняване на пропуските в качеството.

Алтернативен етикет

ръководител, качество на строителството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието