Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

дограмаджия, прозорци

Description

Code

7115.6

Description

Дограмаджиите на прозорци монтират прозорци в постройки и извършват обслужване. Демонтират старите прозорци, ако има такива, подготвят отвора, монтират прозореца и го закрепват в перпендикулярно положение, отвесно и без да пропуска вода.

Алтернативен етикет

монтажник, прозорци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието