Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

окачествител, хартиена каша

Description

Code

7543.8.3

Description

Окачествителите на хартиена каша окачествяват хартиена каша въз основа на редица възможни критерии, напр. процес на производство на кашата, суровини, методи на избелване, добив и дължина на влакното.

Алтернативен етикет

окачествител, пулп

окачествител, влакнест полуфабрикат

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието