Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технолог, химик

Description

Code

3116.1

Description

Технолозите-химици преработват суровините с цел разработване и изпитване на химически продукти. Те също така работят за подобряване на дейностите и процесите в химическите заводи.

Алтернативен етикет

технолог, химични процеси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието