Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер-технолог, дървообработване

Description

Code

2149.11.2

Description

Инженер-технолозите по дървообработване разработват материали и компоненти, изработени от дърво, изграждат производствени съоръжения и контролират и наблюдават производството. Освен това те проучват продуктите и материалите и съветват клиентите.

Алтернативен етикет

експерт, дървообработване

инженер, изделия от дърво

инженер-технолог, дървообработване

инженерен експерт, дървообработване

инженерен консултант, дървообработване

инженерен специалист, дървообработване

инженерен съветник, дървообработване

инженерка, изделия от дърво

инженерка-техноложка, дървообработване

инженерна консултантка, дървообработване

инженерна специалистка, дървообработване

инженерна съветничка, дървообработване

оператор, дървообработване

операторка, дървообработване

работник, дървообработване

работник, обработка на дърво

работничка, дървообработване

работничка, обработка на дърво

специалист, дървообработване

специалистка, дървообработване

техник, дървообработване

техник, дърворезбарство

технолог, дървообработване

техноложка, дървообработване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието