Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, оптоелектроника

Description

Code

2152.1.11

Description

Инженерите в областта на оптоелектрониката проектират и разработват оптоелектронни системи и устройства, например UV сензори, фотодиоди и светодиоди. Оптоелектронното инженерство съчетава оптическото инженерство с електронното инженерство за проектирането на тези системи и устройства. Провеждат изследвания, извършват анализ, изпробват уредите и упражняват надзор върху изследванията.

Алтернативен етикет

инженер, оптоелектронни системи

инженерна специалистка, оптоелектронни технологии

инженерка, оптоелектронни технологии

инженерка, електроник (полупроводникова техника)

инженерна специалистка, оптоелектронна техника

инженерен експерт, оптоелектронни технологии

инженерка по оптоелектроника

специалистка по оптоелектроника

инженерен експерт, оптоелектронна техника

инженерен специалист, оптоелектронна техника

инженерка, оптоелектронни системи

инженерна съветничка, оптоелектронни технологии

старша инженерка, оптоелектроника

инженер по оптоелектроника

инженерка, оптоелектроника

инженер, оптоелектронни технологии

инженер, оптоелектроника

инженерен специалист, оптоелектронни технологии

инженер, електроник (полупроводникова техника)

специалист, оптоелектронни системи

специалист по оптоелектронни системи

оптоелектронна инженерка

инженерен съветник, оптоелектронни технологии

инженерна консултантка, оптоелектронни технологии

специалист по оптоелектроника

старши инженер, оптоелектроника

оптоелектронен инженер

инженерна консултантка, оптоелектронна техника

специалистка, оптоелектроника

инженерен съветник, оптоелектронна техника

инженерен консултант, оптоелектронни технологии

инженерна съветничка, оптоелектронна техника

инженер, оптоелектронна техника

специалистка, оптоелектронни системи

инженерка, оптоелектронна техника

специалист, оптоелектроника

специалистка по оптоелектронни системи

инженерен консултант, оптоелектронна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието