Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, оптоелектроника

Description

Code

2152.1.11

Description

Инженерите в областта на оптоелектрониката проектират и разработват оптоелектронни системи и устройства, например UV сензори, фотодиоди и светодиоди. Оптоелектронното инженерство съчетава оптическото инженерство с електронното инженерство за проектирането на тези системи и устройства. Провеждат изследвания, извършват анализ, изпробват уредите и упражняват надзор върху изследванията.

Алтернативен етикет

инженер, електроник (полупроводникова техника)

инженер, оптоелектроника

инженер, оптоелектронна техника

инженер, оптоелектронни системи

инженер, оптоелектронни технологии

инженерен експерт, оптоелектронна техника

инженерен експерт, оптоелектронни технологии

инженерен консултант, оптоелектронна техника

инженерен консултант, оптоелектронни технологии

инженерен специалист, оптоелектронна техника

инженерен специалист, оптоелектронни технологии

инженерен съветник, оптоелектронна техника

инженерен съветник, оптоелектронни технологии

инженерка, електроник (полупроводникова техника)

инженерка, оптоелектроника

инженерка, оптоелектронна техника

инженерка, оптоелектронни системи

инженерка, оптоелектронни технологии

инженерка по оптоелектроника

инженерна консултантка, оптоелектронна техника

инженерна консултантка, оптоелектронни технологии

инженерна специалистка, оптоелектронна техника

инженерна специалистка, оптоелектронни технологии

инженерна съветничка, оптоелектронна техника

инженерна съветничка, оптоелектронни технологии

инженер по оптоелектроника

оптоелектронен инженер

оптоелектронна инженерка

специалист, оптоелектроника

специалист, оптоелектронни системи

специалистка, оптоелектроника

специалистка, оптоелектронни системи

специалистка по оптоелектроника

специалистка по оптоелектронни системи

специалист по оптоелектроника

специалист по оптоелектронни системи

старша инженерка, оптоелектроника

старши инженер, оптоелектроника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието