Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

чертожник, архитектура

Description

Code

3118.3.2

Description

Чертожниците в областта на архитектурата правят чертежи на спецификациите и идеите, предоставени от архитектите. Те изготвят архитектурни чертежи с помощта на компютърно оборудване и софтуер или използват конвенционални средства, като хартия и химикалка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието