Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

стоп-моушън аниматор

Description

Code

2166.14

Description

Стоп-моушън аниматорите създават анимации чрез марионетки или глинени модели.

Алтернативен етикет

специалистка, стоп-моушън анимация

стоп моушън аниматор

стоп-моушън художничка

художничка, изпълнителка на кукли

специалистка, стоп моушън анимация

стоп-моушън аниматор

художничка на стоп-моушън анимация

стоп-моушън аниматорка

3D стоп-моушън аниматорка

специалист, стоп-моушън анимация

куклена аниматорка

художничка, стоп-моушън анимация

художник на стоп моушън анимация

аниматорка

стоп-моушън художник

куклен аниматор

специалистка по стоп-моушън анимация

стоп моушън куклен аниматор

специалист по стоп-моушън анимация

художник на стоп-моушън анимация

дизайнер на стоп-моушън анимация

художник, изпълнител на кукли

2D стоп моушън аниматор

3D стоп моушън аниматор

дизайнер, стоп-моушън анимация

3D стоп моушън аниматорка

дизайнерка, стоп моушън анимация

дизайнер на стоп моушън анимация

художник, стоп-моушън анимация

3D стоп-моушън аниматор

художничка на стоп моушън анимация

дизайнерка на стоп-моушън анимация

дизайнерка, стоп-моушън анимация

дизайнерка на стоп моушън анимация

стоп-моушън куклена аниматорка

стоп моушън художничка

стоп моушън аниматорка

дизайнер, стоп моушън анимация

2D стоп-моушън аниматор

художник, стоп моушън анимация

стоп моушън художник

стоп-моушън куклен аниматор

аниматор

художничка, стоп моушън анимация

специалист по стоп моушън анимация

2D стоп-моушън аниматорка

специалист, стоп моушън анимация

стоп моушън куклена аниматорка

специалистка по стоп моушън анимация

2D стоп моушън аниматорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието