Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, закупуване

Description

Code

1324.8.2

Description

Директорите по закупуване отговарят за закупуването на стоки, оборудване и услуги за своите дружества и се опитват да осигурят възможно най-конкурентни цени. Те отговарят и за споразумяването за договори, прегледа на качеството на продуктите и анализирането на доставчиците, както и за използването и препродажбата на стоки и услуги.

Алтернативен етикет

ръководител отдел, закупуване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието