Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, закупуване

Description

Code

1324.8.2

Description

Директорите по закупуване отговарят за закупуването на стоки, оборудване и услуги за своите дружества и се опитват да осигурят възможно най-конкурентни цени. Те отговарят и за споразумяването за договори, прегледа на качеството на продуктите и анализирането на доставчиците, както и за използването и препродажбата на стоки и услуги.

Алтернативен етикет

ръководител отдел, закупуване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието