Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, хазартни игри

Description

Code

3359.6

Description

Инспекторите по хазартни игри имат възможността да играят и да проверяват всички игри, както и да извършват всякакви игрални действия в съответствие с възможно най-високите стандарти за ефективност, сигурност и обслужване на клиенти съгласно процедурите на дружеството и действащото законодателство. Те имат отговорност да контролират всички игри и да гарантират, че правилата се спазват и играчите не мамят. Те отговарят за поддръжката на оборудването и за обработването на всички въпроси и жалби на потребители.

Алтернативен етикет

инспектор, игра в казино

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието