Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учител по ресторантьорството

Description

Code

2320.1.13

Description

Учителите по ресторантьорство преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, ресторантьорството, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с ресторантьорството. Учителите по ресторантьорство следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на ресторантьорството чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по готварство

учителка по ресторантьорство и хотелиерство

учителка по ресторантьорството

учителка по технология на храните

учителка по хранителни технологии

учителка по хранително обслужване

учител по готварство

учител по ресторантьорство и хотелиерство

учител по ресторантьорството

учител по технология на храните

учител по хранителни технологии

учител по хранително обслужване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието