Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

учител по ресторантьорството

Description

Code

2320.1.13

Description

Учителите по ресторантьорство преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, ресторантьорството, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с ресторантьорството. Учителите по ресторантьорство следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на ресторантьорството чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по готварство

учителка по ресторантьорство и хотелиерство

учителка по ресторантьорството

учителка по технология на храните

учителка по хранителни технологии

учителка по хранително обслужване

учител по готварство

учител по ресторантьорство и хотелиерство

учител по ресторантьорството

учител по технология на храните

учител по хранителни технологии

учител по хранително обслужване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието