Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител по политиката в областта на конкуренцията

Description

Code

2422.12.2

Description

Служителите по политиката в областта на конкуренцията управляват разработването на регионални и национални политики в областта на конкуренцията, за да регулират конкуренцията и конкурентните практики, да насърчават открити и прозрачни търговски практики и да защитават потребителите и предприятията.

Алтернативен етикет

служителка по политиката за защита на конкуренцията

служител по политиката за защита на конкуренцията

служителка по политиката в областта на предприемачеството

служител по политиката в областта на предприемачеството

служителка по политиката в областта на конкуренцията

служител по политиката в областта на конкуренцията

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието