Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, лизинг на автомобили

Description

Code

5223.1

Description

Консултантите относно лизинг на автомобили са представители на предприятия, които се занимават с финансиране за закупуване на превозни средства, те предлагат подходящи схеми за лизинг и допълнителни услуги, свързани с превозното средство. Документират трансакции, застраховки и вноски.

Алтернативен етикет

служител, лизинг на автомобили

дипломиран консултант, лизинг на автомобили

консултантка, лизинг на автомобили

консултант, лизинг на автомобили

старши консултант, лизинг на автомобили

служителка, лизинг на автомобили

дипломирана консултантка, лизинг на автомобили

ръководител на екип, лизинг на автомобили

офис мениджър, лизинг на автомобили

консултант, лизинг автомобилен парк

асистент-консултант, лизинг на автомобили

консултантка, лизинг автомобилен парк

ръководителка на екип, лизинг на автомобили

стажант-консултантка, лизинг на автомобили

асистент-консултантка, лизинг на автомобили

старша консултантка, лизинг на автомобили

стажант-консултант, лизинг на автомобили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието