Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

разследващ полицай

Description

Code

3355.2

Description

Разследващите полицаи събират и подготвят доказателствата, които да им бъдат от помощ при разкриването на престъпления. Те използват различни техники на разследване, за да събират доказателства, и интервюират всички страни, свързани с тяхната област на разследване, и си сътрудничат с други отдели на полицейското управление за събирането на доказателства.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието