Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инвестиционен консултант

Description

Code

2412.6

Description

Инвестиционните консултанти са специалисти, които предлагат ясни съвети, като препоръчват подходящи решения по финансовите проблеми на своите клиенти. Те съветват клиентите си относно инвестирането в пенсия или безвъзмездното финансиране в ценни книжа, например акции, облигации, взаимни фондове и борсово търгувани фондове. Инвестиционните консултанти обслужват физически лица, домакинства, семейства и собственици на малки предприятия.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Алтернативен етикет

инвестиционна съветничка

консултант, корпоративно инвестиране

финансова и инвестиционна консултантка

финансов и инвестиционен съветник

консултантка, корпоративно инвестиране

съветник, корпоративно инвестиране

инвестиционна консултантка

финансова и инвестиционна съветничка

инвестиционен съветник

финансов и инвестиционен консултант

съветничка, корпоративно инвестиране

инвестиционен консултант

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието