Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител на гише, отдаване под наем

Description

Code

5249.2

Description

Служителите на гише за отдаване под наем отговарят за отдаването под наем на оборудване и определянето на конкретни срокове за употреба. Те документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

асистентка, отдаване под наем

мениджър, отдаване под наем

специалистка, отдаване под наем

надзорничка, отдаване под наем

ръководителка на екип, отдаване под наем

надзорник, отдаване под наем

съветник, отдаване под наем

съветничка, отдаване под наем

ръководител на екип, отдаване под наем

обслужваща на гише, отдаване под наем

специалист, отдаване под наем

обслужващ на гише, отдаване под наем

асистент, отдаване под наем

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието