Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на домашни любимци и храна за домашни любимци

Description

Code

5223.7.28

Description

Специализираните продавач-консултанти на домашни любимци и храна за домашни любимци продават домашни любимци, храни за тях, принадлежности, продукти за грижа и свързани услуги в специализирани магазини.

Scope note

Excludes animal groomers. Excludes animal trainers.

Алтернативен етикет

специализиран продавач-консултант на домашни любимци и храна за домашни любимци

специализирана продавач-консултантка на домашни любимци и храна за домашни любимци

продавач-консултант на домашни любимци и храна за домашни любимци

продавач на домашни любимци и храна за домашни любимци

продавач-консултантка на домашни любимци и храна за домашни любимци

продавачка на домашни любимци и храна за домашни любимци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието