Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател — инструктор на водачи на моторно превозно средство

Description

Code

2320.1.19

Description

Преподавателите, които са инструктори на водачи на моторно превозно средство, обучават професионалните шофьори как да работят с превозните средства в съответствие с правилата за управление на МПС. Те преподават на своите ученици теория и техники за оптимално управление и поддръжка на тяхното специфично превозно средство, наблюдават и оценяват практиката на учениците. Освен това отделят внимание на въпроси, които не са свързани с шофирането, например обслужване на клиенти (ако шофьорите превозват пътници) и разпоредби за мерки за безопасност.

Алтернативен етикет

инструкторка по кормуване на превозни средства, превозващи пътници

инструктор по кормуване на тежкотоварни автомобили

инструктор на оператори на тежко оборудване

инструктор по кормуване на превозни средства, превозващи пътници

преподавателка — инструкторка на водачи на моторно превозно средство

автомобилен инструктор

инструкторка по кормуване

инструктор по кормуване на пътнически превозни средства

инструктор по кормуване

преподавател — инструктор на водачи на моторно превозно средство

инструкторка по кормуване на тежкотоварни автомобили

инструкторка по шофиране

инструктор по шофиране

инструкторка на оператори на тежко оборудване

инструкторка по кормуване на пътнически превозни средства

автомобилна инструкторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието