Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

служител, обществено развитие

Description

Code

2422.2

Description

Служителите в областта на общественото развитие разработват планове за подобряване на качеството на живот в местните общности. Те разследват и оценяват проблемите и нуждите на общността, управляват ресурсите и разработват стратегии за изпълнение. Те поддържат обществена комуникация с проучвателна цел и с цел информиране на общността относно плановете за развитие.

Алтернативен етикет

служител, обществено развитие

служител, развитие на местните общности

служител, социално развитие

служителка, обществено развитие

служителка, развитие на местните общности

служителка, социално развитие

социален работник

социална работничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието