Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

филмов продуцент

Description

Code

2654.3.2

Description

Филмовите продуценти наблюдават цялото производство на филм или телевизионна програма. Те избират сценариите, които ще бъдат превърнати във филми или сериали. Филмовите продуценти намират финансовите средства за производство на филми или телевизионни сериали. Те вземат окончателното решение по целия проект – от разработването и монтажа до разпространението. По време на мащабни продукции, филмовите продуценти могат да бъдат част от екип от продуценти и да отговарят за някои от тези задачи.

Алтернативен етикет

видео продуцент

видеопродуцент

кинопродуцент

продуцент, телевизия

продуцент, филмов

тв продуцент

театрален продуцент

телевизионен и филмов продуцент

телевизионен продуцент

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието