Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по педагогиката на Щайнер

Description

Code

2341.1.1

Description

Учителите по педагогиката на Щайнер образоват учениците, като използват подходи, които отразяват философията и принципите на (Валдорф) Щайнер. Те се съсредоточават върху практическите и полезните дейности в учебната програма и преподават по начин, който подпомага развитието на социалните, творческите и художествените възможности на учениците. Учителите по педагогиката на Щайнер учат учениците по предмети, подобни на тези в стандартното образование, въпреки че използват различен подход и с изключение на голяма част от часовете, съсредоточена върху творческата и художествената практика и теория. Те използват техники на преподаване, които подпомагат училищната философия на (Валдорф) Щайнер, оценяват прогреса в обучението на учениците и общуват с другия училищен персонал.

Алтернативен етикет

щайнер възпитател-учител

валдорфски учител

щайнер учител

учителка във валдорфско училище

учител във валдорфско училище

валдорфска възпитателка-учителка

валдорфска учителка

възпитател във валдорфско училище

валдорфски възпитател-учител

възпитателка във валдорфско училище

щайнер възпитателка-учителка

учителка по педагогиката на Щайнер

щайнер учителка

учител по педагогиката на Щайнер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието