Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, струйно шлифоване

Description

Code

8122.1

Description

Машинните оператори за струйно шлифоване използват подходящо оборудване и машини за изглаждане на груби повърхности чрез струйно шлифоване. Струйното шлифоване се използва обичайно за завършване на метални изделия и при шлифоване на строителни материали, използвани в зидария, като тухли, камъни и бетон. Операторите управляват уреди за шлифоване или отделения с пясък, които изтласкват струя абразивен материал като пясък, сода или вода под високо налягане, задвижвани от центромер, и по този начин оформят и изглаждат повърхности.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието