Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, бизнес услуги

Description

Code

1219.1

Description

Управителите на бизнес услуги отговарят за предоставянето на професионални услуги на дружествата. Те организират предоставянето на услуги, съобразени с нуждите на клиента, и поддържат връзка с клиентите, за да се споразумеят относно договорните задължения на двете страни.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието