Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по ветеринарна медицина, висше училище

Description

Code

2310.1.43

Description

Преподавателите по ветеринарна медицина във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, а често и лекари, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, ветеринарната медицина, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, ръководенето на лабораторни практики и на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на ветеринарната медицина, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по ветеринарна медицина

асистент по ветеринарна медицина, висше училище

главен асистент по ветеринарна медицина

главен асистент по ветеринарна медицина, висше училище

гост-преподавателка по ветеринарна медицина, висше училище

гост-преподавател по ветеринарна медицина, висше училище

доцент по ветеринарна медицина

доцент по ветеринарна медицина, висше училище

лекторка по ветеринарна медицина, висше училище

лектор по ветеринарна медицина, висше училище

преподавателка по ветеринарна медицина, висше училище

преподавател по ветеринарна медицина, висше училище

професор доцент по ветеринарна медицина

професор доцент по ветеринарна медицина, висше училище

старша преподавателка по ветеринарна медицина, висше училище

старши преподавател по ветеринарна медицина, висше училище

университетска лекторка по ветеринарна медицина

университетска преподавателка по ветеринарна медицина

университетски лектор по ветеринарна медицина

университетски преподавател по ветеринарна медицина

хонорувана преподавателка по ветеринарна медицина, висше училище

хоноруван преподавател по ветеринарна медицина, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието