Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

служител, коли под наем

Description

Code

5249.3

Description

Служителите за отдаване на коли под наем представляват предприятията, които участват в отдаването под наем на превозни средства, и определят кратки срокове за употреба. Те документират трансакции, застраховки и плащания.

Алтернативен етикет

асистент, коли под наем

асистентка, коли под наем

ръководителка на екип, коли под наем

ръководител на екип, коли под наем

служител, коли под наем

служителка, коли под наем

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието