Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник-механик, отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника

Description

Code

3115.1.5

Description

Техниците-механици на отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника помагат в проектирането на устройства, които осигуряват отопление, вентилация, климатизация и евентуално охлаждане в сгради. Те гарантират съответствието на оборудването с екологичните стандарти. Боравят с опасни материали, използвани в системите, и гарантират наличието на предпазни мерки за безопасност.

Алтернативен етикет

техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието