Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, изследване на труда

Description

Code

2149.2.8

Description

Инженерите по изследване на труда съчетават изследователските умения и познанията за инженерните принципи, за да съдействат при разработването или проектирането на нови продукти и технологии. Освен това те усъвършенстват съществуващите технически процеси, машини и системи и създават нови и иновативни технологии. Задачите на инженерите по изследване на труда зависят от инженерния отрасъл и сектора, в който работят. Инженерите по изследване на труда обикновено работят в офис или лаборатория, анализират процеси и провеждат експерименти.

Алтернативен етикет

инженерна аналитичка

инженер-аналитик

инженерка, научноизследователска работа

инженерен аналитик

инженерка, бионика

инженерен научен иследовател

инженерна изследователка

инженерка, биоелектроника

ръководител звено, изследване и развитие

инженерка, изследване на труда

инженерен учен

инженерен иследовател

ръководителка звено, изследване и развитие

инженерна анализаторка

научен иследовател, инженер

инженер, бионика

инженер-изследовател

инженерна научна изследователка

инженерка-изследователка

инженер, биоелектроника

инженер, научноизследователска работа

инженерен анализатор

инженерка-аналитичка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието