Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, електрооборудване

Description

Code

8212.2

Description

Монтажниците на електрооборудване отговарят за сглобяването на електрически съоръжения. Те монтират продуктови компоненти и окабеляване в съответствие със схемите.

Алтернативен етикет

монтажник, електрическо оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието